Chat with us, powered by LiveChat

Włochy – kabotaż osób również objęty płacą minimalną.

Do tej pory włoskie przepisy regulujące płacę minimalną obejmowały tylko przewozy kabotażowe towarów.

Zgodnie z informacją z dnia 20 września 2017 r. zamieszczoną na portalu www.cliclavoro.gov.it, przepisy regulujące płacę minimalną znajdują również zastosowanie do przewozów kabotażowych osób.

Kierowca wykonujący na terenie Włoch kabotaż zobowiązany jest do posiadania w pojeździe zgłoszenia oddelegowania (obowiązek zgłoszenia kierowcy wynika z Dekretu 136/2016). We Włoszech została utworzona specjalna strona internetowa, za pomocą której należy dokonać zgłoszenia (dostępna jest tutaj). Formularz zgłoszeniowy powinien zostać przekazany włoskiemu reprezentantowi.

Przypominamy, że Włochy odstąpiły od zgłaszania każdej operacji kabotażowej, wprowadzając tym samym możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy.

Oprócz zgłoszenia oddelegowania, w kabinie pojazdu kierowca obowiązany jest posiadać:

– umowę o pracę przetłumaczoną na język włoski oraz,

– oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Podczas kontroli na drodze, służby kontrolujące będą sprawdzały ww. dokumenty. Jeżeli kierowca nie będzie posiadał przy sobie ww. dokumentów lub nie będą one spełniały nowych wymogów, to na przedsiębiorstwo zostanie nałożona kara finansowa w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

Dodatkowo kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie A1.

Transport międzynarodowy w dalszym ciągu pozostaje wyłączony spod obowiązywania dekretu numer 136 z dnia 17 lutego 2016 r.

Radca Prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN