Włochy – kara za odbiór 45h odpoczynku w pojeździe.

Włochy dołączają do grona państw, w których wprowadzone zostały kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 30 kwietnia br. wydało okólnik, który umożliwia karanie kierowców za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe.

Jak podkreślił włoski organ państwowy, przepisy rozporządzenia unijnego nie wymagają wydania odpowiednich przepisów na szczeblu krajowym.

Niemniej jednak zakazy wynikające z rozporządzenia unijnego powinny być odpowiednio sankcjonowane, a sankcje określone w przepisach krajowych.

Zgodnie z treścią okólnika, odbiór tygodniowego regularnego odpoczynku w pojeździe będzie traktowany jako niewykorzystana przerwa, która jest uregulowana w art. 174 ust. 7 zd. 3 włoskiego Kodeksu drogowego:

„Jeżeli limity określone w poprzednich okresach nie są spełnione przez ponad 20 procent, należy zastosować sankcję administracyjną wynoszącą od 425 do 1701 euro”

 DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Newsletter