Włochy – najnowsze zmiany.

Parlament włoski zatwierdził nowy Dekret 50/2017, zwany Manovrina. Dekret wejdzie w życie zaraz po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

Nowy dekret przewiduje zmiany w  sektorze transportowym, które mają na celu walkę z nielegalnym kabotażem, wykonywanym przez zagranicznych przewoźników. Kierowca wykonujący na terenie Włoch kabotaż zobowiązany jest do posiadania w pojeździe zgłoszenia oddelegowania (obowiązek zgłoszenia kierowcy wynika z Dekretu 136/2016). We Włoszech została utworzona specjalna strona internetowa, za pomocą której należy dokonać zgłoszenia (dostępna jest tutaj).

Jeżeli kierowca podczas kontroli nie będzie posiadał przy sobie kopii zgłoszenia oddelegowania lub formularz zgłoszeniowy zostanie nieprawidłowo wypełniony, organ kontrolujący może nałożyć karę na kierowcę pojazdu w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

Nałożona kara finansowa musi zostać zapłacona podczas kontroli. W przypadku gdy kierowca lub przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zapłacić kary, organ może zastosować tzw. administracyjne zatrzymanie pojazdu.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN