Włochy – nowe wytyczne dot. kontroli kabotażu.

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 10 lipca 2018r. wydało okólnik nr 5507 określający warunki kontroli delegowanych kierowców, którzy na terenie Włoch wykonują kabotaż.

Okólnik określa obowiązki przewoźnika podczas wykonywania usług kabotażowych na terenie Włoch oraz kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków w wysokości do 10 000 euro i wprowadza instrukcje dla służb kontrolujących.

Właściciel przedsiębiorstwa przed oddelegowaniem kierowcy do wykonywania kabotażu na terenie Włoch zobowiązany jest:

 1. Zgłosić oddelegowanego kierowcę w specjalnie do tego przygotowanym systemie informatycznym cliclavoro.gov.it – zgłoszenie można wygenerować maksymalnie do godziny 24:00 dnia poprzedzającego oddelegowanie.
 2. Wyposażyć kierowcę w dokumentację taką jak:
 1. Formularz zgłoszeniowy, który można wygenerować na trzy miesiące,
 2. Przetłumaczoną na język włoski umowę o pracę,
 3. Zaświadczenie A1,
 4. Nowym obowiązkiem przedsiębiorstwa transportowego jest podanie stawki godzinowej brutto dla kierowcy oraz zasad zwrotu kosztów delegacji poniesionej przez kierowcę.
 5. Paski wynagrodzeń i potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia.
 1. Dodatkowo przedsiębiorca transportowy zobowiązany jest posiadać na terenie Włoch reprezentanta, który będzie posiadał dodatkowy komplet powyższych dokumentów.

 

Służby kontrolne mogą ukarać kierowcę i przedsiębiorstwo transportowe za brak przetłumaczonych na język włoski dokumentów.

Kara pieniężna na przedsiębiorstwo może wynosić od 1 000 euro do 10 000 euro.

Kara pieniężna na kierowcę może wynosić od 150 euro do 500 euro.

Dodatkowo, organ kontrolujący może nałożyć na przewoźnika transportowego karę w postaci administracyjnego zatrzymanego pojazdu w przypadku, kiedy kara pieniężna nie zostanie opłacona podczas kontroli.

 

Zgodnie z okólnikiem 5507 umowa o pracę kierowcy powinna zawierać następujące elementy:

 1. Określenie pracodawcy i pracownika,
 2. Miejsce pracy (w przypadku braku stałego lub dominującego miejsca pracy wskazanie, że pracownik jest zatrudniony w różnych miejscach oraz siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pracodawcy),
 3. Datę rozpoczęcia i czas trwania stosunku pracy,
 4. Wskazanie, czy jest to stosunek pracy na czas określony czy nieokreślony,
 5. Czas trwania pracy, która ma być wykonywana za granicą,
 6. Określenie wynagrodzenia i elementy składowe ze wskazaniem okresu płatności,
 7. Poziom i kwalifikacje przypisane pracownikowi lub charakterystykę i krótki opis pracy,
 8. Czas urlopu do którego pracownik jest uprawniony,
 9. Wymiar czasu pracy,
 10. Warunki wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Brak jednego z powyższych elementów w umowie o pracę będzie skutkował nałożeniem kary pieniężnej.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Newsletter