Chat with us, powered by LiveChat

Włochy – zmiany dot. płacy minimalnej

Włoska Izba Deputowanych przedstawiła Senatowi propozycję zmian dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. regulującego obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch.

Nadal płacy minimalnej będzie podlegał tylko kabotaż. Proponowane zmiany zakładają m.in.:[signinlocker id=”18775″]

  1. Możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy (aktualnie należy zgłaszać każdą operację kabotażową).

   2. Obowiązek posiadania przez kierowcę w kabinie pojazdu:

     a) zgłoszenia oddelegowania,

     b) umowy o pracę przetłumaczoną na język włoski oraz,

  c) oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

     3. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać przekazany włoskiemu reprezentantowi.

Podczas kontroli na drodze, służby kontrolujące będą sprawdzały ww. dokumenty. Jeżeli kierowca nie będzie posiadał przy sobie ww. dokumentów lub nie będą one spełniały nowych wymogów, to na przedsiębiorstwo zostanie nałożona kara finansowa w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

Senat ma zająć stanowisko odnośnie do proponowanych zmian do dnia 23 czerwca 2017 r.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]