Chat with us, powered by LiveChat
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie się już odbyło.

Prawo pracy w transporcie 2020

27 listopada , 2019 w godzinach 10:00 - 16:00

Szkolenie prowadzi:

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – główny specjalista w zakresie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w transporcie drogowym, inspektor z długoletnim i bogatym doświadczeniem, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli pracodawców zarówno pod względem czasu pracy jak i czasu jazdy, postoju oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców, znający praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców w kontekście przepisów kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia WE 561/2006, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Formularz zgłoszenia

 • aktualne i nadchodzące zmiany przepisów w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców
 • uprawnienia inspektora PIP, podstawy prawne działania PIP
 • zakres obowiązywania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy
 • uprawnienia organów kontrolnych w kontekście ostatnich zmian przepisów
 • interpretacja przepisów wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców, w tym między innymi kwestia dotycząca limitacji czasu pracy w porze nocnej i przerw w pracy
 • lista obszarów sprawdzanych przez PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie transportowym
 • akta osobowe pracowników – na co zwraca uwagę inspektor PIP podczas kontroli akt osobowych kierowców
 • po co tworzyć ewidencję czasu pracy kierowców oraz przykład poprawnej ewidencji
 • przerwy na odpoczynek w czasie pracy i w czasie jazdy czyli jak pogodzić przepisy „kadrowe” z „drogowymi”
 • harmonogramy czasu pracy dla kierowców – czy trzeba je tworzyć?
 • planowanie czasu pracy z uwzględnieniem systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego czasu pracy, doby pracowniczej, pory nocnej, dni wolnych od pracy
 • nieuzasadnione postoje kierowców – jak pominąć je przy rozliczaniu czasu pracy
 • rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy
 • maksymalny planowany czas pracy dla kierowcy
 • przykłady prawidłowego rozliczenia kierowcy w oparciu o zapisy tachografu
 • pora nocna dla kierowcy: 4 godziny czy 8 godzin?
 • konsekwencje naruszenia doby pracowniczej przez kierowców
 • indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy – istota, korzyści, wprowadzenie w firmie
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta
 • dopuszczalny przeciętny limit godzin nadliczbowych w tygodniu
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym
 • dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek i bez wniosku pracownika
 • wprowadzanie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy z zachowaniem wymogów formalnych
 • kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w porze nocnej
 • przestrzeganie przepisów o dyżurach, wynagrodzenie za czas dyżuru
 • jak wypłacać należności z tytułu podróży służbowych kierowcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi PIP
 • strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców
 • zasady kontroli w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (rozporządzenie (WE) 561/2006)
 • zatrudnianie cudzoziemców na stanowisku kierowcy
 • zatrudnianie kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych
 • symulacja przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP w zakresie zagadnień omawianych w trakcie szkolenia
 • możliwe scenariusze po stwierdzeniu naruszeń przez inspektora PIP
 • praktyczne przykłady omawianych zagadnień ze wskazaniem możliwych kar które może nałożyć inspektor PIP na przedsiębiorcę.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

370,00 zł za osobę*

przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy
oferta ważna przy zgłoszeniu do dnia 20.11.2019r.

450,00 zł za osobę*

przy zgłoszeniu jednej osoby
oferta ważna przy zgłoszeniu do dnia 20,11.2019r.

420,00 zł za osobę*

przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

500,00 zł za osobę*

przy zgłoszeniu jednej osoby

*wartości netto (+23% VAT)

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, szczegółowe, bogate w treści materiały
szkoleniowe, liczne przykłady, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy
kawowe, lunch oraz parking.

Osoba zgłaszająca

Czy osoba zgłaszająca bierze udział w szkoleniu?
Tak

Dodaj uczestnika

Dane do Faktury
Szczegóły

Data:
27 listopada , 2019
Czas:
10:00 - 16:00
Wydarzenie Tagi:

Organizator

Koben
Telefon:
+48 500 415 527
Email:
dok@koben.pl
Strona internetowa:
koben.pl

Miejsce

Żeliwna
ul. Żeliwna 38
Katowice, śląskie 40-599 Polska
+ Google Map