Chat with us, powered by LiveChat

Wyższe opłaty drogowe w Belgii i nowe trasy podlegające opłatom

Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać wyższe taryfy opłat drogowych dla samochodów ciężarowych i rozbudowana zostanie sieć dróg w systemie opłat drogowych w regionie Walonii, w południowej Belgii.

Bruksela. Region Walonii w południowej Belgii, nieznacznie podniesie taryfy opłat drogowych od 1 stycznia przyszłego roku i doda nowe drogi do systemu opłat drogowych. Zgodnie z raportem belgijskiego operatora opłat drogowych Viapass, wraz ze wzrostem cen, opłaty drogowe zostaną dostosowane do inflacji, co miało już miejsce 1 lipca br., w belgijskim regionie Flandrii Północnej i Brukseli.

  • W przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 32 tony i klasie emisji spalin Euro 5 i 6, opłata za przejechany kilometr wzrośnie z obecnych 0,134 EUR do 0,136 EUR.
  • Dla samochodów ciężarowych Euro 5 i 6, w klasie wagowej 12 do 32 ton, opłata za kilometr zmieni się z 0,130 EUR na 0,132 EUR.
  • Dla samochodów ciężarowych Euro 5 i 6, w klasie wagowej 3,5 do 12 ton, opłata zmieni się z obecnych 0,077 EUR na 0,079 EUR.
  • Największy wzrost dotyczy samochodów ciężarowych powyżej 32 ton, w klasach Euro 0 do 3, dla których opłata za przejazd wzrasta o 0,003 EUR.

Opłata drogowa za samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony została wprowadzona w Belgii w kwietniu 2016 r. Trzy regiony: Flandria, Walonia i Bruksela, niezależnie ustaliły wysokość tych opłat, zaś operator – Viapass, dzięki jednolitemu systemowi, koordynuje pobór opłat drogowych w trzech wymienionych regionach.

Sieć dróg objętych opłatą drogową wzrośnie o 22 kilometry. Ten 22-kilometrowy odcinek obejmuje:

  • obwodnicę Couvin na południowej granicy z Francją (N5g),
  • N224 między Tubize i autostradą A8-E429,
  • N246 między Tubize przez Wauthier – Braine do Waterloo i
  • N610 po lewej stronie obwodnicy Liège.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.