Chat with us, powered by LiveChat

Wzmożone kontrole płacy minimalnej w Austrii

W ostatnim czasie można zauważyć intensywne kontrole płacy minimalnej na terenie Austrii. Organ austriacki – w tym wypadku policja finansowa i starostwo, dokonują kontroli również w przedsiębiorstwie, wzywając polskie firmy transportowe do dostarczenia dokumentacji, potwierdzającej przestrzeganie austriackiej Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu, zgodnie z treścią której, płaca minimalna i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Przypominamy, iż w przypadku wykonywania przewozu na terenie Austrii, w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie oddelegowania ZKO 3T (względnie udostępnione podczas kontroli w formie elektronicznej);
  • Potwierdzenie ubezpieczenia A1;
  • Umowa o pracę (przetłumaczona na język niemiecki lub angielski).

W przypadku kontroli przedsiębiorstwa, organ żąda przedstawienia poniżej wymienionych dokumentów:

  • Zapisy czasów pracy.
  • Dokumentację płacową (sporządzoną w języku niemieckim/przetłumaczoną na język niemiecki).
  • Dowody wypłaty wynagrodzenia, lub potwierdzenia przelewu bankowego (dopuszczalne w języku urzędowym innym niż niemiecki, o ile będą zawierały informacje o okresie wynagrodzenia, wynagrodzeniu i odbiorcy sformułowane w sposób zrozumiały dla organu kontrolnego).
  • Dokumentację dotyczącą zaszeregowania (np. wykształcenie).
  • Ustalenia dotyczące wynagrodzenia (np. dodatki, koszty podróży, rekompensaty, składki ubezpieczeniowe, sytuacja rodzinna, zapisy o urlopie), listy płac, karty podatkowe, za/-wymeldowania do ubezpieczenia chorobowego, zapisy nadgodzin, prowizji, pracy na akord i innych podstaw wynagrodzenia zależnego od wydajności.

Autor: Dział Prawny Kancelaria Transportowa KOBEN