Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2018r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego, zostały wprowadzone na terenie Miasta Katowice, w związku z sesją Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, określone ograniczenia w przewozie towarów.

W dniach od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r. w godzinach od 7:00 do 23:00 wprowadzono zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, z późn. zm.) oraz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów.

Zakaz dotyczy:

  1. Drogi krajowej nr 79 na odcinku od węzła z droga krajową nr 86 (aleja W. Roździeńskiego – Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej – Stęślickiego – Grundmana w Katowicach w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka.
  2. W. Korfantego w Katowicach od ulicy Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka w obu kierunkach.

Opis objazdu objętego zakazem odcinka drogi krajowej nr 79:

1.Od strony Sosnowca w kierunku Chorzowa:

Roździeńskiego – ul. Murckowska (DK 86) – autostrada A4 – ul. Bocheńskiego – ul. Chorzowska

2.Od strony Chorzowa w kierunku Sosnowca:

Chorzowska – ul. Bracka – ul. Bocheńskiego – autostrada A4 – ul. Murckowska (DK86) – al. Roździeńskiego

 

Pełną treść rozporządzenia można znaleźć tutaj

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter