Chat with us, powered by LiveChat

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR

  Plan Webinaru:

  • nowa definicja pojazdu nienormatywnego,
  • nowe kategorie zezwoleń na przejazdów pojazdów nienormatywnych,
  • nowe warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, w tym wysokość opłat,
  • nowe kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • nowe zasady ustanawiania ograniczeń dopuszczalnego nacisku na oś,
  • zwrot kar uiszczonych tytułem przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś,
  • konsekwencje dla toczących się postępowań.