Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany w dyrektywie dotyczącej delegowanych pracowników.

 W dniu 11 kwietnia 2018 r. Ambasadorzy UE zatwierdzili zmiany w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników. Zostanie ona ostatecznie przyjęta na późniejszym etapie – gdy przepisy dyrektywy zostaną poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Zgodnie z treścią nowych przepisów, lokalni lub delegowani pracownicy wykonujący tę samą pracę, w tym samym miejscu będą mieli takie same warunki pracy i płacy. Zdaniem ambasadorów, porozumienie jest sprawiedliwe i zrównoważone, ponieważ pomaga zachować swobodę świadczenia usług. Ponadto zmiany w dyrektywie mają na celu zapewnienie sprawiedliwych płac i równych szans między delegowaniem a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu usług.

Co istotne dla branży transportowej, zmiany w przepisach nie będą dotyczyły  pracowników transportu międzynarodowego. Zasady wynagradzania kierowców transportu międzynarodowego będą zawarte w opracowywanym Pakiecie Mobilności.

radca prawny Karolina Goniowska

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN