Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany w rejestracji przez PUP oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, obecnie powiatowe urzedy pracy rejestrują oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli praca na podstawie takiego oświadczenia ma być wykonywana nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie ze zmianami, od 1 września 2017 r. do końca grudnia 2017r. możliwym będzie dokonanie rejestracji oświadczenia przewidujących wykonywanie pracy tylko do końca grudnia 2018 r., zaś od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN