Zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

W dniu 14 czerwca 2018r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.  W wyniku przedmiotowej zmiany, doszło do wprowadzenia następujących regulacji prawnych:

  • przewóz koleją został objęty ustawą o systemie monitorowania;
  • rodzaj towaru będzie określany tylko w oparciu o CN;
  • zostało wprowadzone jedno zgłoszenia na różne towary;
  • wywóz leków został objęty ustawą o systemie monitorowania;
  • został wprowadzony obowiązek informowania przewoźnika o kontroli towarów w określonym miejscu;
  • podwyższono wysokość kary pieniężnej, za nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika do 10 tysięcy złotych;
  • obniżono niektóre kary,  w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków;
  • ograniczono możliwość nakładania kar, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków;

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian, można znaleźć tutaj

radca prawny Karolina Goniowska

KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN

 

Newsletter