Chat with us, powered by LiveChat

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG), dopuszcza obecnie zatrudnianie kierowców, którzy ze względu na obecną sytuację, nie byli w stanie ukończyć niezbędnych szkoleń uzupełniających i nie posiadają ważnych kwalifikacji zawodowych (Kod „95”). W przypadku ruchu transgranicznego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, rezygnuje się w obecnej sytuacji z karania...

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Niemczech wycofuje się z liberalizacji kabotażu w zakresie przewozu towarów codziennego użytku, towarów opieki medycznej oraz paliw. Liberalizacja polegała na tymczasowym zawieszeniu karalności naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) 1072/2009. Więcej informacji w zakresie liberalizacji: https://koben.pl/niemcy-najnowsze-informacje-dotyczace-kabotazu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa/ W dniu 26.03.2020 r. doszło do zawarcia Paktu na rzecz...

Zgodnie z dekretem z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącym zniesienia zakazów ruchu pojazdów transportowych w stosunku do pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony w transporcie towarów do dnia 20.04.2020 r. zniesiono następujące zakazy: A) Ogólne zakazy Zakaz poruszania się ww. pojazdów w całej sieci w soboty i dzień...

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Niemczech (BAG) zdecydowało, że w celu zapewnienia ogólnokrajowej dostępności towarów codziennego użytku, towarów do opieki medycznej i paliw, transport towarów przez przedsiębiorców spoza UE/EOG, powinien być możliwy również wbrew postanowieniom określonym w rozdziale III rozporządzenia (WE) 1072/2009 W przypadku spełnienia...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG), znosi do 17 kwietnia włącznie, zakaz poruszania się po niemieckich drogach, dla kierowców nie posiadających ważnych kwalifikacji zawodowych kierowcy- kodu„95”. W celu zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia, w szczególności w towary przeznaczone do opieki medycznej, a także towarów codziennego użytku oraz w celu uwzględnienia poważnych...

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w celu dalszego zapewnienia przepływu towarów, a tym samym zaopatrzenia ludności, zniesiono zakaz jazdy w niedziele i święta. W związku z kryzysem wywołanym przez epidemię Koronawirusa, zakaz jazdy w niedziele i święta dla pojazdów ciężarowych, zostaje zniesiony ze skutkiem natychmiastowym do 30 czerwca. „Dzięki rozszerzeniu możliwości transportu wszystkich towarów...

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa Wczorajsza procedura wprowadzenia odstępstw od stosowania rozporządzenia nr 561/2006 nie została zachowana przez Ministra Infrastruktury – odstępstwo nie zostało wprowadzone w formie rozporządzenia i nie zostało ogłoszone Dzienniku Ustaw, jak wymagają tego przepisy prawa. Niemniej jednak mając na uwadze, obecną sytuację,...

W związku z obecną wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią zakażeń wirusem COVID-19 wiele państw europejskich, celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania międzynarodowego transportu towarów, podejmuje kroki dotyczące czasowego zawieszenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zgodnie z informacją...

W związku z trwającą pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o wprowadzeniu tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy, powołując...