Kancelaria transportowa

Francja – najnowsze informacje

Francja – najnowsze informacje

W dniu 16 marca 2020 r. Francja oficjalnie postanowiła o zamknięciu granic oraz wydała dekret, którego przepisy służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Od 17 marca 2020 r. od godziny 12:00 na terenie Republiki Francuskiej obowiązywały będą liczne ograniczenia dotyczące życia społecznego, a także nakazy zachowania odpowiednich działań izolacyjnych.

Dla obywateli i mieszkańców wprowadzono obowiązkowe zezwolenie na przemieszczanie, w celu zminimalizowania kontaktu i podróży. Wszelkie przemieszczenia są co do zasady zabronione. Wyłączone zostały jednak m.in. konieczne przemieszczenia celem wykonywania pracy, zakupy spożywcze czy przemieszczenia dotyczące kwestii zdrowotnych. Korzystanie z wyłączeń będzie wymagało jednak odpowiedniego zaświadczenia wskazującego powód przemieszczenia.

W ślad za ww. regulacjami, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dostaw oraz usprawnienia funkcjonowania transportu drogowego towarów francuskie organizacje branżowe sporządziły odpowiednie oświadczenie dla pracowników sektora transportu i logistyki, którzy ze względu na charakter pracy muszą wykonywać ją w siedzibie przedsiębiorstwa. Francuska Federacja Transportu Drogowego (FNTR) zleca jednak również, aby takie oświadczenia posiadali przy sobie w pojeździe kierowcy transportu drogowego towarów.

Oświadczenie, o którym mowa można pobrać ze strony internetowej FNTR:

https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/coronavirus-attestation-de-circulation?fbclid=IwAR2hQDv2HOIcd2WDcEFzjaY82chg7WNiBMJim9FJdBkncH5AgUNit5hoAgw

W obliczu obecnej sytuacja francuskie przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu i logistyki, za pośrednictwem głosu 3 organizacji zawodowych – FNTR, OTRE, Union TLF – wezwały władze publiczne do wprowadzenia wszelkich możliwych środków wsparcia w celu ułatwienia pracy kierowców i logistyków, mających zapewnić ciągłość transportu towarów we Francji.

Postulaty dotyczyły m.in.:

– Dostosowania zasady ograniczania ruchu pojazdów i amplitudy czasu pracy;

– Zagwarantowania kierowcom profesjonalnego wypoczynku i usług gastronomicznych;

– Ułatwienie funkcjonowania platform logistycznych (dostęp dla pracowników, rekrutacja pracowników tymczasowych) w celu zrównoważenia nieobecności w pracy ze względu na środki ograniczające rozprzestrzenianie zagrożenia;

– Zaopatrzenie firm transportowych i logistycznych w odpowiednie środki takie jak żele antybakteryjne i rękawiczki ochronne jako priorytet.

Scroll to Top