Kancelaria transportowa

Nowe kary za naruszenie przepisów we Francji

Nowe kary za naruszenie przepisów we Francji

Zgodnie z francuskim dekretem nr 2020-1088 z dnia 24 sierpnia 2020 r. ustanawiającym różne przepisy dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i zmiany kodeksu drogowego dodano nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 4 karane mandatem w wysokości 135 EUR.

Mowa w szczególności o przekroczeniu o mniej niż dwanaście godzin obowiązku odebrania odpoczynku tygodniowego po sześciu następujących po sobie okresach 24-godzinnych od czasu odebrania poprzedniego odpoczynku tygodniowego.

Pozostałe nowe naruszenia podlegające grzywnie za wykroczenia klasy 4 dotyczą kierowców wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób i odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 6a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. po zmianach wprowadzonych na mocy tzw. Pakietu Mobilności – (tekst jednolity tutaj).

Na mocy ww. dekretu dodano również nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 5 karane mandatem 750 EUR:

Jest to m.in. przekroczenie o dwanaście godzin lub więcej obowiązku tygodniowego odpoczynku po sześciu 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Podobnie jak w przypadku wykroczeń klasy 4 pozostałe nowe naruszenia podlegające grzywnie za wykroczenia klasy 5 dotyczą kierowców wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób i odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 6a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. po zmianach wprowadzonych na mocy tzw. Pakietu Mobilności.

Przepisy te dotyczą podmiotów i operacji wykonywanych zgodnie z Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. i obowiązują od czwartku 27 sierpnia 2020 r.

Cały tekst dekretu nr 2020-1088 z dnia 24 sierpnia 2020 r. znaleźć można tutaj.

Dodatkowo, zgodnie z dekretem nr 2020-1104 z dnia 31 sierpnia 2020 r. ustalającym karę w przypadku nieprzestrzegania przepisów art. L.313-4 francuskiego Code des transports dodano nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 5 odnoszące się do lekceważenia przez pracodawcę zaleceń wynikających z artykułu L. 3313-4.

Artykuł L. 3313-4 francuskiego kodeksu transportowego stanowi, że pracodawca zapewnia kierowcy pojazdu nieprzekraczającego dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony (używanego do przewozu drogowego w takiej odległości od centrum operacyjnego firmy, że kierowca nie może wrócić z trasy do domu na koniec dnia pracy) odpowiednie warunki zakwaterowania poza pojazdem tj. zgodne z godnością człowieka i warunkami higienicznymi szanującymi jego zdrowie. Pracodawca umożliwia kierowcy udowodnienie, że dzienne lub tygodniowe okresy odpoczynku zostały wykorzystane w tych warunkach.

Nieprzestrzeganie artykułu L. 3313-4 zgodnie z dekretem nr 2020-1104 poprzez:

  • nakazanie swojemu pracownikowi odbierania odpoczynku dobowego lub tygodniowego przewidzianego w kodeksie pracy na pokładzie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub w pomieszczeniach, które nie zapewniają bezpiecznych warunków, komfortu i zasad higieny szanujących jego zdrowie; lub
  • uniemożliwienie swojemu pracownikowi udowodnienie, że ostatnie okresy odpoczynku spędził poza pojazdem, zgodnie z ww. warunkami.

Zakazy powyższe zostały uregulowane w przepisach już w styczniu br. jednak dopiero w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydano dekret wykonawczy umożliwiający ich egzekwowanie. Nowa regulacja wynikająca z dekretu nr 2020-1104 obowiązuje od 3 września 2020 r.

Cały tekst dekretu nr 2020-1104 z dnia 31 sierpnia 2020 r. znaleźć można tutaj.

Na chwilę obecną nie jest jasne w jaki sposób służby i organy francuskie będą kontrolować zachowanie nowych wymogów w zakresie odbierania odpoczynku dobowego i tygodniowego w przewozie pojazdami o DMC do 3,5 t i decydować o nałożeniu bądź też odstąpieniu od nałożenia kary. Mając na uwadze powyższe zalecamy, aby kierowcy posiadali przy sobie dowody czy też potwierdzenia pozwalające na wykazanie okoliczności odebrania odpoczynku poza pojazdem takie jak faktury czy umowy najmu kwatery bądź też oświadczenia osób trzecich, które są w stanie poświadczyć odebranie odpoczynku poza pojazdem, w odpowiednich warunkach bezpiecznych i higienicznych.

Scroll to Top