Kancelaria transportowa

SIPSI NADAL OBOWIĄZKOWE

SIPSI NADAL OBOWIĄZKOWE

 

We Francji weszły w życie przepisy prawa krajowego, stanowiące dalszą implementację do francuskiego porządku prawnego aktów Unii Europejskiej wchodzących do tzw. „Pakietu Mobilności”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem francuskich przepisów krajowych, dla wszystkich pojazdów objętych zakresem zastosowania Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 – zgłoszenie delegowania pracowników należy dokonać za pośrednictwem serwisu „IMI”. Dla przypomnienia obecnie rozporządzenie 561/2006 ma zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

Tym samym na chwilę obecną we Francji pojazdy do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 3,5t nie są objęte zastosowaniem Rozporządzenia 561/2006, a zatem nie mają obowiązku dokonywać zgłoszenia delegowania kierowców za pośrednictwem systemu „IMI”.

Zgodnie z francuskimi przepisami dla pojazdów poniżej 3,5 tony pozostaje aktualny obowiązek wykonania deklaracji o oddelegowaniu w telesystemie SIPSI, jeśli kierowca wykonuje kabotaż lub transport przeznaczony do Francji lub z Francji odbierany.

Deklaracje delegowania należy wykonać za pośrednictwem SIPSI przed rozpoczęciem operacji transportowej i okazywać podczas każdej kontroli w formie papierowej lub elektronicznej. Obowiązki związane ze zgłoszeniem delegowania w systemie SIPSI pozostają takie same jak dotychczas. Tym samym dalej istnieje obowiązek posiadania na terytorium Francji reprezentanta oraz posiadania kopii przetłumaczonej na język francuski umowy o pracę.

Przypomnieć także należy, iż od dnia 1 lipca 2026 r. rozporządzenie 561/2006 będzie miało zastosowanie do transportu rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5 tony, a zatem od lipca 2026 roku dla transportu wykonywanego tymi pojazdami będzie wymagane zgłoszenie delegowania kierowców przez serwis „IMI”.

 

W ofercie KOBEN nadal jest usługa reprezentanta we Francji i zgłoszenia SIPSI.
Zapraszamy do współpracy.

☎ +48 500 415 527
📩 dok@koben.pl
Scroll to Top