MANDAT ZA NIEDOCIĄŻONĄ OŚ? TO MOŻLIWE!

Zgodnie z polskimi przepisami minimalny dopuszczalny udział masy na oś lub osie napędowe pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być mniejszy niż 25% ich rzeczywistej masy całkowitej. Aktem prawnym zawierającym […]

MANDAT ZA NIEDOCIĄŻONĄ OŚ? TO MOŻLIWE! Read More »