Kancelaria transportowa

NIEMCY – „3G-REGELN” W MIEJSCU PRACY I CO TO OZNACZA DLA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

NIEMCY – „3G-REGELN” W MIEJSCU PRACY I CO TO OZNACZA DLA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

 

Niemiecka organizacja przewoźników BGL, potwierdziła informacje o wejściu w życie od 24.11.2021 r. nowelizacji ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG). Zgodnie z tą ustawą, pracodawcy i pracownicy mogą przebywać na terenie zakładów pracy, w których nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z osobami trzecimi; tylko jeżeli zostali zaszczepieni, są ozdrowieńcami lub posiadają aktualny negatywny test na COVID-19.

 

Dotyczy także kierowców transportu międzynarodowego. Kierowcy, którzy nie spełniają tych wymogów podczas załadunku i rozładunku nie mogą opuszczać kabiny pojazdu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem (ArbStättV) w sprawie miejsc pracy, pojazdy nie są uważane za miejsce pracy. W przypadku kierowców ciężarówek, którzy podczas wykonywania usługi transportowej nie mają kontaktu z osobami trzecimi, certyfikat szczepienia, ozdrowieńca, lub dowód aktualnego negatywnego testu na COVID-19 nie są wymagane. Jednak gdy tylko dojdzie do kontaktu z osobami trzecimi (np. podczas załadunku/rozładunku, tankowania), kierowcy podlegają wymaganiom „3G-Regeln”, wchodzącymi w życie z dniem dzisiejszym.

 

Służby niemieckie rozważają zorganizowanie mobilnych punktów testowych, by umożliwić kierowcom łatwy dostęp do badania. Większe firmy rozważają również testowanie kierowców we własnym zakresie, w swoich bazach transportowych. W takim przypadku, dany przewoźnik musiałby wyznaczyć do tego celu konkretnego pracownika, poddając go oficjalnemu szkoleniu, niezbędnemu do przeprowadzania testów.

Scroll to Top