Kancelaria transportowa

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || OBOWIĄZKOWY POWRÓT POJAZDU DO KRAJU CO 8 TYGODNI

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || OBOWIĄZKOWY POWRÓT POJAZDU DO KRAJU CO 8 TYGODNI


Podczas szkolenia omówiliśmy obowiązek powrót pojazdu do kraju co 8 tygodni.


• Obliczanie okresów zgodnie z przepisami UE.

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

• Rozporządzenie (EWG, AURATOM) Nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów, definiujące m.in. dni robocze, jako dni inne niż święta państwowe, soboty i niedziele.

• Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi obliczania okresów, dat i terminów łączny okres 8 tygodni rozpoczyna się o godzinie 0:00 dnia następującego po wyjeździe pojazdu z państwa członkowskiego siedziby i kończy się z końcem tego samego dnia w ósmym kolejnym tygodniu.

Zapraszamy na webinar na nasz kanał YouTube:


OBEJRZYJ TUTAJ

Scroll to Top