Nowy składnik opłaty drogowej w Czechach

Wraz wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 Czechy wprowadzają nowy składnik do opłaty drogowej. Opłata drogowa w Czechach będzie uwzględniała emisję spalin CO2  pojazdów zarejestrowanych w […]

Nowy składnik opłaty drogowej w Czechach Read More »