Kadry i płace

W Kancelarii Transportowej Koben oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, specjalnie dostosowane do specyfiki branży transportowej. Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, obejmujące m.in. przygotowywanie i rozliczanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy. Pomagamy w optymalizacji procesów płacowych, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami oraz efektywność operacyjną. Dzięki naszym usługom Twoja firma może skutecznie zarządzać kadrami i płacami, minimalizując ryzyko prawne i administracyjne. Wybierz interesującą Cię usługę z zakresu kadr i płac, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w zarządzaniu zasobami ludzkimi i procesami płacowymi.

Audyty dokumentacji kierowców

Dokumenty niezbędne do akt osobowych kierowców

Kadry i płace kierowców

Zgłoszenia delegowania (IMI)

Przygotowanie regulaminu pracy/wynagradzania

Bieżąca aktualizacja dokumentacji

Search