Wsparcie na drodze

Z Koben każda trasa staje się spokojna i bezpieczna! Nasza usługa Wsparcie na drodze to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu masz pewność, że zawsze możesz liczyć na profesjonalną pomoc ekspertów Kancelarii Transportowej KOBEN – niezależnie od tego, gdzie i kiedy znajdujesz się na drodze, nawet w trudnych sytuacjach.

Nasza usługa polega na konsultacji telefonicznej kierowcy kontrahenta lub innego pracownika kontrahenta, w związku z wykonywanym przez kierowcę transportem (kontrola na drodze lub inne zdarzenia losowe np. wypadek, konieczność kontaktu z lekarzem lub służbami).

Kompleksowe wsparcie prawne i administracyjne dla kierowców oraz przedsiębiorstw transportowych

Branża transportowa jest złożona i dynamiczna, wymagająca nie tylko efektywnego zarządzania operacjami, ale także zapewnienia zgodności z licznymi przepisami prawnymi i regulacjami administracyjnymi. Kancelaria Koben oferuje kompleksowe wsparcie prawne i administracyjne zarówno dla kierowców, jak i przedsiębiorstw transportowych. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie prawa transportowego, pomoc w rozwiązywaniu sporów, a także wsparcie w kwestiach administracyjnych, takich jak uzyskiwanie licencji i zezwoleń. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, pomagamy naszym klientom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prawne i operacyjne.
koszty
Optymalizujesz koszty
eliminujesz
Eliminujesz błędy
redukcja ryzyka
Redukujesz ryzyko
czas
Oszczędzasz czas
dzialasz
Zgodność prawna
eksperci
Opieka ekspertów

Telefoniczne wsparcie dla kierowców

 1. Konsultacje telefoniczne dla kierowców w związku z transportem.
 2. Konsultacje przedstawiciela Koben z organem przeprowadzającym kontrolę – w języku kontrolującego – w celi minimalizacji ewentualnej kary.
 3. Możliwość skorzystania z konsultacji w liczbie równej liczbie kierowców wskazanych w umowie, w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy.

Odwołania od mandatów

 1. Przygotowanie odwołań kierowanych do organów administracyjnych od mandatów nałożonych podczas i w związku wykonywaniem przez kierowcy operacji transportową.
 2. Usługa płatna dodatkowo, jeśli odwołanie nie jest kontynuacją telefonicznego wsparcia dla kierowców.
 3. W przypadku odwołań sporządzanych w obcych językach koszty tłumaczenia pokrywane są przez klienta.

Zgłoszenia pracowników delegowanych do innych krajów – system IMI

 1. Przygotowanie w systemie zgłoszeń delegowania kierowców wykonujących kabotaż i cross-trade.
 2. Przekazanie kopii zgłoszenia delegowania, niezbędnej do okazania podczas kontroli drogowej.
 3. Możliwość wskazania danych Koben jako osoby kontaktowej dla organów kontrolnych w systemie IMI.
 4. Administrowanie profilem przedsiębiorcy w systemie IMI.
 5. Sporządzanie i opracowywanie wyjaśnień, pism, odwołań i innych dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.
Search