Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Zlecając nam analizę i ewidencję czasu pracy kierowców, zyskujesz pewność dokładnej dokumentacji i odciążasz zespół, co pozwala Ci skupić się na rozwoju firmy. Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców, co jest kluczowe dla dokumentacji i uniknięcia kar. Kancelaria Transportowa Koben oferuje usługi w zakresie analizy i ewidencji czasu pracy kierowców, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.

Zyskaj pełną kontrolę nad czasem pracy Twoich kierowców, zapewniając zgodność z międzynarodowymi standardami.

Wierzymy, że outsourcing usług jest korzystny wtedy, gdy jego zakres odpowiada na konkretne zapotrzebowanie klienta i jest dopasowany do jego możliwości i ograniczeń. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie analizy i ewidencji czasu pracy kierowców. Sam zadecyduj, ile zadań chcesz nam powierzyć!
koszty
Optymalizujesz koszty
eliminujesz
Eliminujesz błędy
redukcja ryzyka
Redukujesz ryzyko
czas
Oszczędzasz czas
dzialasz
Zgodność prawna
eksperci
Opieka ekspertów

Rozliczanie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem płac minimalnych w poszczególnych krajach UE

 • Rozliczamy czas pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Wyliczamy nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej oraz dyżurów.
 • Rozliczamy ryczałty. Analizujemy naruszenia pod kątem PIP.

Analiza danych z tachografów i wykresówek / kart kierowców

 • Przeprowadzamy pełną analizę czasów jazdy i odpoczynków kierowców pod kątem kontroli.
 • Informujemy o popełnionych przez kierowcę naruszeniach oraz przygotowujemy propozycję ich opisania.
 • Kontrolujemy czas jazdy i odpoczynków w ujęciu tygodniowym.
 • Sprawdzamy ciągłość liczników pojazdów.
 • Przedstawiamy ewentualne nieprawidłowości.

Reprezentacja podczas kontroli ITD/PIP

 • Oferujemy pomoc w zakresie skompletowania dokumentacji wymaganej podczas kontroli ITD/PIP w przedsiębiorstwie.
 • Pomagamy w przygotowaniu uwag i wniosków.
 • Analizujemy, opiniujemy i wyjaśniamy protokoły kontroli ITD i PIP.
 • Oferujemy obecność naszego specjalisty podczas postępowań ITD lub PIP w przedsiębiorstwie dotyczących czasu pracy kierowców.

Przygotowanie dokumentacji kierowców

 • Przygotowujemy projekty dokumentacji związanej z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców lub weryfikacją i modyfikacją dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwie (regulamin pracy, regulamin wynagradzania).
 • Przeprowadzamy audyt dokumentacji pod kątem wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Przygotowujemy wykaz dokumentów niezbędnych w aktach osobowych kierowców wraz z szablonami.
 • Nadzorujemy dokumentację związaną z kierowcami.
 • Informujemy na bieżąco formą mailową o zmianie przepisów, które mają wpływ na wewnętrzną dokumentację dotyczącą kierowców.

Odwołania od decyzji administracyjnych

 • Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych związanych z wykonywanymi przewozami drogowymi nakładanymi w trakcie kontroli drogowych lub podczas kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie czasu pracy kierowców przez ITD oraz PIP.

Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców

 • Szkolimy kierowców objętych umową z obowiązujących przepisów prawa oraz poprawnej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych.
 • Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Rozliczanie podróży służbowych krajowych

 • Rozliczamy diety i ryczałty za nocleg dla kierowców wykonujących transport w kraju.
 • Zapewniamy bieżącą pomoc w formie konsultacji telefonicznych z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.
Search