Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1071-2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Search