Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 581-2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie danych

Search