Chat with us, powered by LiveChat

Od dnia 11 maja 2020 r. na terenie Francji ma miejsce stopniowe rozluźnianie zakazów związanych z przemieszczaniem się po terytorium kraju. W związku z powyższym francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dokument dotyczący przemieszczania się poza swój departament i przemieszczania się ponad 100 km od miejsca...

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Francji w kontekście wprowadzenia stanu zagrożenia zdrowia we Francji każdy podróżny od dnia 8 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 jest zobowiązany do wypełnienia i posiadania jednego z następujących świadectw podróży zgodnie z jego sytuacją, tj. w przypadku:              podróży zagranicznych z zagranicy do...

Zgodnie z dekretem z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącym zniesienia zakazów ruchu pojazdów transportowych w stosunku do pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony w transporcie towarów do dnia 20.04.2020 r. zniesiono następujące zakazy: A) Ogólne zakazy Zakaz poruszania się ww. pojazdów w całej sieci w soboty i dzień...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie oświadczeń dotyczących wykonywania transportu drogowego na terenie Francji informujemy ponownie, że wzór oświadczenia powstał w celu ochrony pracowników sektora transportu i logistyki na terenie Francji. Dokument dotyczy sytuacji, w której charakter obowiązków pracowników wymaga ich fizycznej obecności w przedsiębiorstwie. Francuska Federacja Transportu Drogowego...

W dniu 16 marca 2020 r. Francja oficjalnie postanowiła o zamknięciu granic oraz wydała dekret, którego przepisy służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Od 17 marca 2020 r. od godziny 12:00 na terenie Republiki Francuskiej obowiązywały będą liczne ograniczenia dotyczące życia społecznego, a także nakazy zachowania odpowiednich działań izolacyjnych....

Transportowcy wyjeżdżający do Francji, muszą przygotować się na dodatkowe zakazy jazdy wprowadzone w tym kraju, w miesiącach zimowych i letnich 2020 r. Zakaz ten dotyczy samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony, na różnych odcinkach dróg,  regionu Rodan-Alpy (region Chamonix / Lyon / Grenoble /...

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance - płaca minimalna we Francji) od 1 stycznia 2020 r. po rewaloryzacji wzrośnie o 1,2%. Płaca minimalna wzrośnie więc w stosunku miesięcznym o około 18 €. Nowa minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie 10,15 €, a minimalna miesięczna pensja 1.539,50 €.   Dla porównania w 2019 r. wartości te wynosiły: - 10,03...

Pomimo wcześniej przyjętych projektów zmiany prawa, o których pisaliśmy tutaj ostatecznie parlament francuski ustawą nr 2018-771 z 5 września 2018 r. „dla wolności wyboru swojej zawodowej przyszłości”, wprowadził do Kodeksu pracy nowe, wyższe kary administracyjne. Kary administracyjne jakie mogą być nałożone na polskiego pracodawcę przez francuską Inspekcję...