Kontrole busów we Francji

Pierwsza połowa 2023 roku okazała się trudna dla przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terenie Francji pojazdami o DMC poniżej 3,5 ton. Liczne kontrole, przeprowadzane przez francuskie organy kontrolne, doprowadziły do nałożenia wielu mandatów na przewoźników. W niektórych przypadkach Kancelarii KOBEN udało się skutecznie pomóc klientom w całkowitym lub częściowym odstąpieniu od nałożonych kar.

Przebieg kontroli

W ostatnich miesiącach oprócz standardowych kontroli dotyczących przewozów drogowych, prowadzone przez jednostki terenowe DREAL (odpowiednik WITD), kilka kontroli zostało przeprowadzonych przez łączone zespoły agentów DREAL, żandarmerii oraz DREETS (odpowiednik PIP).

Zakres kontroli

Kontrolujący sprawdzali m.in.:

  • Prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.
  • Dokumenty CMR, w tym CMR dotyczące kabotaży po Francji, CMR dotyczące operacji międzynarodowych oraz tzw. CMR wjazdowe.
  • Istnienie deklaracji o oddelegowaniu pracownika (deklarację SIPSI, a także deklarację IMI).
  • Ewidencję czasu pracy kierowcy.

Problemy związane z kontrolą

W dwóch przypadkach kontroli z udziałem francuskiej inspekcji pracy, kierowca nie okazał indywidualnej książeczki kontroli – livret individuel de contrôle (tzw. tachobucha). W obu przypadkach postępowanie nie zakończyło się podczas kontroli, lecz miało dalszy finał w postaci wezwania klientów przez francuską inspekcję pracy do złożenia dokumentów i wyjaśnień.

Korespondencyjna procedura kontroli

Pierwsza sprawa

Organ poprzestał na ustaleniu formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, osób odpowiedzialnych osobiście (karnie) za naruszenie przepisów przez spółkę oraz sytuacji finansowej firmy, w celu ustalenia wysokości grzywny, która zostanie nałożona na przewoźnika.

Druga sprawa

Zakres kontroli był znacznie szerszy. Dalsze postępowanie wyjaśniające zmierzało do ustalenia okresu pobytu kierowcy na terenie Francji oraz weryfikacji czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy. Organ zażądał zapisów czasu pracy kierowcy na terenie Francji oraz dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy. Wnioskowano również o udokumentowanie spełnienia obowiązku zapewnienia kierowcy odpoczynków dobowych i tygodniowych poza kabiną pojazdu oraz wskazanie podmiotu pełniącego funkcję reprezentanta klienta na terenie Francji.

Kary za brak rejestrowania czynności kierowcy

Zgodnie z informacją zawartą w pouczeniach, kara za brak rejestrowania czynności kierowcy w indywidualnej książce kontroli może wynieść do 4 000 EUR za każdego kierowcę (lub 8 000 EUR w przypadku recydywy).

Wyniki postępowania

W pierwszej sprawie, po złożeniu wyjaśnień opracowanych przez prawników KOBEN, organ wymierzył klientowi karę w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, kilkukrotnie niższych niż maksymalna kara. W drugiej sprawie klient nie otrzymał dotychczas rozstrzygnięcia.

Konsekwencje naruszenia przepisów

Zgodnie z francuskim kodeksem transportowym, jednym z najpoważniejszych deliktów jest fałszowanie dokumentów lub danych elektronicznych dotyczących kontroli warunków pracy w transporcie drogowym. Tego typu naruszenia są zagrożone karą do 30 000 EUR grzywny i 1 roku pozbawienia wolności oraz mogą prowadzić do unieruchomienia pojazdu. Również uniemożliwienie kontroli warunków pracy może być usankcjonowane karą grzywny do 3 750 EUR i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Wysokość i powaga kar za nierespektowanie francuskich przepisów dotyczących kontroli warunków i czasu pracy kierowcy podkreślają konieczność skrupulatnego przestrzegania tych regulacji. Ważne jest, aby kierowcy pojazdów o DMC nieprzekraczającej 3,5 ton prowadzili ewidencję czasu pracy w indywidualnej książce kontroli oraz prawidłowo ją wypełniali. W przypadku kontroli, warto skorzystać z fachowej pomocy prawników KOBEN, co może pozwolić na uniknięcie lub obniżenie potencjalnych kar. Wsparcie na drodze dla kierowcy to jedyne 49,00 zł netto za kierowcę miesięcznie.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search