Chat with us, powered by LiveChat

Od 29 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem bankowości internetowej przedsiębiorcy mogą składać wniosku o subwencje finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Program rządowy powstał w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą...

Przypominamy, iż w dniu 16 kwietnia br. Prezydent podpisał nowelizację do tzw. tarczy antykryzysowej. W ramach zmiany ustawy, dokonano m.in. doprecyzowania istniejących już form wsparcia przedsiębiorców.  Ponadto, poszerzono krąg podmiotów mogących skorzystać ze wsparcia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy pomocy: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów...

W dniu 8 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będącą nowelizacją tarczy antykryzysowej. Teraz projekt trafi do Senatu. Projekt ustawy przewiduje m.in. pomoc dla przedsiębiorców w postaci uruchomienia instrumentów interwencji polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej...

Wśród form pomocy przedsiębiorcom, które zostały zastrzeżone w przepisach „tarczy antykryzysowej” warto zwrócić uwagę na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

Ustawa nazywana Tarczą Antykryzysową została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw i przedsiębiorcy mogą korzystać z określonych form wsparcia. Poniżej przedstawiamy jedną z możliwości. W przypadku mikroprzedsiębiorców istnieje możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczę finansowaną ze środków Funduszu Pracy. Jest to jednorazowa pożycza przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej istnieje możliwość, aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegał się o wsparcie na ochronę miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . Warunki ubiegania się o świadczenie: 1) spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: - nie mniej niż o 15%,...

W dniu 26 marca 2020 r. Polska przystąpiła do umowy multilateralnej M324 odnoszącą się do szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu. Zgodnie z treścią umowy w drodze odstępstwa od przepisów pierwszego akapitu 8.2.2.8.2 ADR wszystkie certyfikaty szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020...

W dniu 31 marca 2020r. Sejm przyjął, po rozpatrzeniu poprawek zaproponowanych przez Senat, projekty ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, a następnie podpisał je jeszcze w tym samym dniu, Prezydent Andrzej Duda. Następnym krokiem jest ogłoszenie w Dzienniku Ustawy – przepisy mają obowiązywać od dnia ogłoszenia. Tarcza...

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2019 Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...