Kolejny klient kancelarii KOBEN uniknął kary w Niemczech

Do Kancelarii KOBEN zgłosił się przedsiębiorca, którego pojazd został poddany kontroli drogowej w Niemczech. W trakcie kontroli wykryto dwa magnesy mogące wpływać na pracę tachografu. Magnesy były umiejscowione w konsoli środkowej pojazdu oraz pod pedałem hamulca. W związku z tym przedsiębiorca stanął przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Przebieg zdarzeń

Kontrola i nałożenie kaucji

Podczas kontroli na drodze w Niemczech, organ kontrolny pobrał kaucję w wysokości 295,00 EUR. Następnie, wydano decyzję nakładającą na przedsiębiorcę grzywnę w wysokości 2500,00 EUR oraz opłaty administracyjne w kwocie 128,50 EUR. Z uwzględnieniem wpłaconej kaucji, do dopłaty pozostała kwota 2333,50 EUR.

Działania Kancelarii KOBEN

Kancelaria KOBEN przygotowała sprzeciw od wydanej decyzji, argumentując swoje stanowisko i przedstawiając odpowiednie dowody. W wyniku rozpoznania wniesionego sprzeciwu, po kilku miesiącach organ uchylił wydaną decyzję i umorzył postępowanie.

Wynik postępowania

Dzięki interwencji Kancelarii KOBEN, przedsiębiorca uniknął konieczności zapłaty grzywny i opłat administracyjnych w łącznej wysokości 2628,50 EUR. Ponadto, pobrana kaucja w wysokości 295,00 EUR podlegała zwrotowi, co oznaczało całkowite zwolnienie przedsiębiorcy z nałożonych sankcji finansowych.

Podsumowanie

Sukces Kancelarii KOBEN w tej sprawie pokazuje, jak ważne jest profesjonalne wsparcie prawne w sytuacjach, gdy przedsiębiorcy transportowi stają w obliczu poważnych zarzutów i wysokich kar finansowych. Dzięki skutecznej obronie, klient kancelarii uniknął znacznych kosztów, co podkreśla wartość współpracy z doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawie transportowym.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search