Delegowanie kierowców państw trzecich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej, w systemie IMI mogą być zgłaszani obecnie wyłącznie kierowcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie UE, a także w Wielkiej Brytanii. W kontekście delegowania kierowców z państw trzecich obowiązują specjalne zasady i procedury, które muszą być przestrzegane.

Zgłoszenie delegowania kierowcy

Procedura zgłoszenia

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1523), przewoźnik delegujący kierowcę na terytorium RP z państwa trzeciego jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy. Delegowanie należy złożyć najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej:

Formularz zgłoszenia delegowania

Potwierdzenie delegowania kierowcy

Wystawianie potwierdzenia

Przewoźnik jest zobowiązany każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, wystawić potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego. Potwierdzenie to musi być sporządzone na formularzu zgodnym z „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego”. Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem:

Formularz potwierdzenia delegowania

Dokumenty wymagane podczas delegowania

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami:

  1. Papierowym potwierdzeniem delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego.
  2. Dowodami potwierdzającymi wykonywane przewozy drogowe, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz.
  3. Zapisami tachografu, wymaganymi zgodnie z Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409).

Podsumowanie

Delegowanie kierowców z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych i dokumentacyjnych. Przewoźnicy muszą pamiętać o zgłoszeniu delegowania do Państwowej Inspekcji Pracy oraz wystawieniu odpowiedniego potwierdzenia delegowania przed rozpoczęciem przewozu. Ponadto, kierowcy muszą posiadać wymagane dokumenty podczas wykonywania przewozów, aby zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć potencjalnych sankcji.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search