Zmiany w przepisach rozporządzenia 561/2006

W dniu 24 kwietnia 2024 r. na wniosek Komisji Europejskiej zostało wydane rozporządzenie Parlamentu i Rady UE 2024/1258, zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia 561/2006. Zmiany dotyczą kierowców świadczących usługi nieregularnego przewozu osób. Nowelizacja została wprowadzona ze względu na konieczność dostosowania przepisów do specyfiki okazjonalnych drogowych przewozów osób, które wymagały bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie minimalnych przerw i okresów odpoczynku.

Główne proponowane zmiany

Większa elastyczność w podziale odpoczynku

Większa elastyczność w podziale odpoczynku
Zmiany w przepisach rozporządzenia 561/2006 3

Nowelizacja wprowadza możliwość podziału wymaganego 45-minutowego odpoczynku na dwie części, rozłożone na 4,5 godziny jazdy. Każda z przerw musi trwać przynajmniej 15 minut. Od 22 maja kierowcy będą mogli samodzielnie decydować, jak rozłożyć 45-minutową przerwę na dwie części, przy jednoczesnym zachowaniu warunku, że każda z nich musi trwać co najmniej 15 minut.

Możliwość odroczenia odpoczynku

Możliwość odroczenia odpoczynku
Zmiany w przepisach rozporządzenia 561/2006 4

Kierowcy będą mogli odroczyć wymagany dzienny odpoczynek o godzinę, pod warunkiem, że całkowity czas jazdy w danym dniu nie przekroczy 7 godzin. Odroczenie jest możliwe nie częściej niż raz na podróż trwającą co najmniej 6 dni lub dwa razy na podróż trwającą co najmniej 8 dni.

Odroczenie tygodniowego odpoczynku

Kierowcy będą mogli odroczyć tygodniowy odpoczynek o maksymalnie 12 dni po regularnym tygodniowym odpoczynku. Dotychczas z tego odstępstwa mogli korzystać jedynie kierowcy świadczący usługi okazjonalnego przewozu osób przy przewozach międzynarodowych. Od 22 maja z tego odstępstwa będą mogli również skorzystać kierowcy świadczący usługi okazjonalnego przewozu osób przy przewozach krajowych.

Cyfryzacja dokumentacji

Nowelizacja wprowadza cyfrowe formularze podróży zamiast papierowych, aby ułatwić kontrolę przestrzegania przepisów. Cyfryzacja ma na celu uproszczenie procesu dokumentacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości.

Zmiany w specyfikacji tachografów

Aktualizacja wymagań dotyczących tachografów umożliwia łatwiejsze rozróżnienie rodzajów przewozów. Nowe tachografy będą dostosowane do potrzeb kierowców świadczących usługi nieregularnego przewozu osób, co ma na celu lepsze monitorowanie przestrzegania przepisów.

Przepisy przejściowe i wejście w życie

Nowelizacja przepisów ma na celu polepszenie warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego. Nowe przepisy wejdą w życie 22 maja 2024 r. i będą miały zastosowanie wyłącznie wobec kierowców świadczących usługi okazjonalnego przewozu osób.

Podstawa prawna

Projekt nowelizacji rozporządzenia 561/2006 jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi przewozów drogowych i wynika z konieczności dostosowania prawa do zmieniających się realiów sektora transportu drogowego.

Podsumowanie

Zmiany w przepisach rozporządzenia 561/2006 mają na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności w sektorze okazjonalnego przewozu osób. Nowe regulacje wprowadzają większą elastyczność w zakresie przerw i odpoczynków, co ma poprawić warunki pracy kierowców oraz efektywność prowadzenia działalności transportowej. Cyfryzacja dokumentacji i aktualizacja tachografów przyczynią się do lepszego monitorowania przestrzegania przepisów oraz zwiększenia przejrzystości w sektorze transportu drogowego.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search