Sukces kancelarii KOBEN – zwolnienie pojazdu wykorzystanego do przemytu znacznej ilości kokainy do Wielkiej Brytanii

Zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia pojazdu przed wtargnięciem osób niepożądanych w ostatnich miesiącach doprowadziły do wzmożonych kontroli pojazdów w portach między Europą a Wyspami Brytyjskimi. Problemem stały się przewozy dóbr akcyzowych, takich jak tytoń, papierosy, a także nielegalne substancje, w tym narkotyki. W przypadku wykrycia tych substancji podczas kontroli, przewoźnicy mogą być narażeni na wysokie kary oraz zatrzymanie pojazdu lub tymczasowe aresztowanie kierowcy. Często przewoźnicy nie są świadomi ukrycia tych substancji, co jest wynikiem działań kierowców lub nielegalnych ustaleń załadowców z odbiorcami.

Sytuacja Klienta Kancelarii KOBEN

Kancelaria KOBEN prowadziła sprawę dotyczącą przewozu narkotyków, która zakończyła się pozytywnie dla jej Klienta. Po zajęciu pojazdu wraz z naczepą, Klient nie otrzymał żadnych informacji dotyczących rodzaju przewożonych towarów, a nie zostało również wydane zawiadomienie o zajęciu pojazdu. W trakcie postępowania polskie organy ścigania zostały zaangażowane, co sugerowało, że sprawa dotyczyła przewozu substancji niedozwolonych o dużej wartości rynkowej.

Działania podjęte przez kancelarię KOBEN

Zwolnienie naczepy

Działania kancelarii KOBEN doprowadziły do zwolnienia naczepy z towarem. Jednak ciągnik pozostawał zajęty przez National Post Seizure Unit, a Klient nie otrzymał żadnych informacji dotyczących przyczyny zajęcia pojazdu ani toczącego się postępowania.

Interwencje i współpraca z organami

Kancelaria KOBEN wielokrotnie kontaktowała się z brytyjskimi organami, deklarując pełną współpracę i zapewniając o braku wiedzy na temat przewozu nielegalnych towarów. Podejmowane czynności oraz pisma wyjaśniające skierowane do organów brytyjskich miały na celu odzyskanie zatrzymanego pojazdu.

Zwolnienie pojazdu i umorzenie postępowania

Dzięki podjętym działaniom, zajęty pojazd został zwolniony bez konieczności uiszczania opłaty za zwrot. Najważniejsze było jednak wydanie przez NPSU Border Force decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary i umorzeniu postępowania wobec przewoźnika. W decyzji ujawniono, że w pojeździe ukryta była znaczna ilość kokainy o wartości rynkowej kilkudziesięciu milionów złotych.

Podsumowanie

Sukces kancelarii KOBEN w zwolnieniu pojazdu zatrzymanego za przewóz znacznej ilości kokainy to dowód na skuteczność i profesjonalizm w obronie interesów swoich klientów. Działania kancelarii doprowadziły do zwolnienia pojazdu oraz umorzenia postępowania bez nałożenia kar, co stanowi ogromne osiągnięcie w tak skomplikowanej i wrażliwej sprawie.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search