Prywatni kontrolerzy we Francji?

Francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb ogłosił projekt ustawy, która ma na celu powierzyć firmom prywatnym uprawnienia kontroli prędkości pojazdów na drogach. Upoważniona firma będzie również przeprowadzać kontrole z nieoznakowanych samochodów wyposażonych w radary mobilne. Powyższe wzbudziło sprzeciw francuskiego Stowarzyszenia kierowców Otre, które uważa, że jest to działanie mające celu wykrywanie większej liczby nawet drobnych…

Francja chce zaostrzenia przepisów dot. delegowania pracowników.

Francja usilnie dąży do zaostrzenia przepisów regulujących delegowanie pracowników do innego kraju członkowskiego. W ostatnim wystąpieniu Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że delegowanie powinno zostać ograniczone z 24 do 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pracownik miałby podlegać systemowi ubezpieczeń w kraju przyjmującym. Jeżeli ta zmiana miała by dotyczyć również wprost branży transportowej, byłby to cios…

Francja – zmiany od 1 lipca 2017 r.

W dniu 1 lipca 2017 r. we Francji zaczną obowiązywać nowe przepisy, zgodnie z którymi zmianie ulegną m.in. dane wskazywane w zaświadczeniu o oddelegowaniu. Jak podaje francuski ustawodawca, zmiany mają na celu uproszczenie procedury składania zaświadczeń oraz zapewnienia jej przejrzystości. W tym celu, wypełniając zaświadczenie o oddelegowaniu należy wskazać: nr identyfikacji podatkowej VAT EU przedsiębiorstwa…

Francja – przypominamy o obowiązku posiadania formularza A1.

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod…

Francja – brak możliwości zaliczenia diet i ryczałtów – źródło informacji.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi źródła informacji w przedmiocie braku możliwości zaliczania diet i ryczałtów na poczet minimalnego wynagrodzenia na terytorium Francji, poniżej przedstawiamy korespondencję z przedstawicielami francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza wraz z tłumaczeniem (dane personalne identyfikujące urzędników zostały usunięte).     —–Original Message—– From: transportposting – DGITM/DST/TS emis par XXX (Chef…

Francja – diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej.

Francja po raz kolejny potwierdziła, że diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej. Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej. Aktualizacja dotychczas opublikowanych wytycznych wprowadziła jednak pozorne wątpliwości w tym zakresie. Mianowicie,…

Aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej we Francji.

Francja potwierdziła, że aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej w przypadku transportu towarów wynoszą:

9,76 euro (dla grup: 3bis, 4,5,6) oraz 10 euro (dla grupy 7).

 

Aktualne informacje odnośnie minimalnych stawek znajdują się tutaj. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_janvier_2017_PL.pdf

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

WAŻNA INFORMACJA. Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne.

Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełniania: Mając na uwadze, że jakiekolwiek kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów, takie jak koszty przejazdów, zakwaterowania lub wyżywienia, także jeśli mają one charakter ryczałtowy, nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia, dodatkowo wyjaśniono, że: „W przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego, pracodawca składa na własną odpowiedzialność deklarację określającą część wynagrodzenia…

Francja – obowiązek posiadania formularza A1.

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? Poradnik cz.1

Rok 2016 nie był rokiem łatwym. Dopiero co przewoźnik uporał się z niemieckimi wymogami stawianymi w zakresie zapewnienia płacy minimalnej w przewozie międzynarodowym, dostosował swoją działalność do tych przepisów, zmienił regulaminy wynagradzania, a wszystko po to, by zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A tutaj, jak grom z jasnego nieba, wyłoniła się Francja ze zgoła odmienną…