Norweski rząd zmienia zasady kontroli nielegalnego kabotażu

Norweski rząd wdroży przepisy, które mają ułatwiać kontrolę nielegalnego kabotażu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2024 roku. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu, co ma na celu zapobieganie nielegalnym praktykom w transporcie drogowym.

Kary za brak dokumentów

Brak świadectwa kierowcy lub licencji wspólnotowej

W przypadku nieokazania świadectwa kierowcy (jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego) bądź licencji wspólnotowej (zgodnie z art. 3 i art. 5 ust. 6 rozporządzenia WE nr 1072/2009), nałożona kara wyniesie 6 000 NOK.

Brak świadectwa kierowcy

Jeśli kierowca nie posiada świadectwa kierowcy (zgodnie z art. 5 rozporządzenia WE 1072/2009), kara będzie wynosiła 60 000 NOK.

Taryfikator kar za nieprawidłowo wykonany przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy nieudokumentowany

W przypadku gdy przewóz kabotażowy nie jest udokumentowany, kara wyniesie 60 000 NOK.

Przewóz kabotażowy wykonany po upływie siedmiu dni

Gdy przewóz kabotażowy został wykonany później niż siedem dni po zakończeniu ostatniego przewozu międzynarodowego, kara wyniesie 60 000 NOK.

Wykonanie więcej niż trzech przewozów kabotażowych

Jeżeli przewoźnik wykonuje więcej niż trzy przewozy kabotażowe, kara będzie wynosiła 60 000 NOK.

Kabotaż bez załadunku

W przypadku wykonania więcej niż jednego kabotażu podczas wjazdu do państwa przyjmującego bez załadunku, kara wyniesie 60 000 NOK.

Kabotaż powyżej trzech dni od przyjazdu bez ładunku

Jeśli kabotaż został wykonany powyżej trzech dni od przyjazdu bez ładunku do Norwegii, kara wyniesie 60 000 NOK.

Kary za nieprawidłowo wypełnione listy przewozowe

Błędne dane w liście przewozowym

W przypadku gdy list przewozowy zawiera błędne dane dotyczące:

  • nazwy, adresu i podpisu nadawcy;
  • nazwy, adresu i podpisu przewoźnika;
  • nazwy i adresu odbiorcy, a także jego podpisu oraz daty dostawy rzeczy;
  • miejsca i daty odbioru rzeczy oraz miejsca ich przeznaczenia;
  • numeru rejestracyjnego pojazdu silnikowego i przyczepy.

Kara za brak któregokolwiek z powyższych punktów wyniesie 6 000 NOK, natomiast za naruszenie kilku punktów kara nie przekroczy 25 000 NOK.

Brak list przewozowych

W przypadku naruszenia dotyczącego braku list przewozowych, kara będzie wynosiła 6 000 NOK. Natomiast gdy kabotaż rozpocznie się przed wykonaniem transportu międzynarodowego, kara wyniesie 25 000 NOK.

Podsumowanie

Zmiany w norweskich przepisach dotyczących kontroli kabotażu mają na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa i zapobieganie nielegalnym praktykom w transporcie drogowym. Nowe kary finansowe za brak odpowiednich dokumentów oraz nieprawidłowości w przewozach kabotażowych mają odstraszać przewoźników od niezgodnych z prawem działań i zapewnić większą zgodność z przepisami UE.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search