Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

17 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (dalej: rozporządzenie). Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dotychczas przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Celem nowych przepisów jest aktualizacja i ujednolicenie zasad pilotowania pojazdów nienormatywnych, które przekraczają określone wymiary i masy. W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz nowe wymagania dotyczące pilotowania pojazdów nienormatywnych, które będą obowiązywać od lutego 2024 roku.

Obowiązek pilotowania pojazdów nienormatywnych

Pilotowanie przez jeden pojazd

Pojazdy nienormatywne, które przekraczają co najmniej jedną z poniższych wielkości, muszą być pilotowane przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie:

 • Długość: ponad 23,00 m
 • Szerokość: ponad 3,20 m
 • Wysokość: ponad 4,50 m
 • Rzeczywista masa całkowita: ponad 60 t

Pilotowanie przez dwa pojazdy

Pojazdy nienormatywne, które przekraczają co najmniej jedną z poniższych wielkości, muszą być pilotowane przez dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu nienormatywnego:

 • Długość: ponad 30,00 m
 • Szerokość: ponad 3,60 m
 • Wysokość: ponad 4,70 m
 • Rzeczywista masa całkowita: ponad 80 t

Zmiany w przepisach dotyczących pojazdów pilotujących

Likwidacja tablicy informacyjnej

Od 17 lutego 2024 r. nie będzie obowiązku umieszczania tablicy informacyjnej na dachu pojazdu pilotującego. Ta zmiana uprości procedury i zmniejszy wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów pilotujących.

Minimalna wysokość pojazdu pilotującego

Nowe przepisy określają, że minimalna wysokość pojazdu pilotującego wynosić będzie 1,70 m. Jest to istotne, aby zapewnić widoczność pojazdu pilotującego w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

Dopuszczalny rodzaj nadwozia dla pojazdów pilotujących

Nowe przepisy dopuszczają trzy rodzaje nadwozia dla pojazdów pilotujących:

 • BB (van)
 • AF (wielozadaniowy)
 • AG (pick-up)

Ujednolicenie oklejania pojazdów pilotujących

Rozporządzenie wprowadza dokładne określenie sposobu, w jaki powinien być oklejony samochód pilotujący przejazd pojazdu nienormatywnego.

Szczegóły dotyczące wzoru oznakowania:

 • Przedniej maski pojazdu
 • Boków pojazdu
 • Klapy tylnej lub drzwi tylnych pojazdu

Szczegółowe wytyczne dotyczące oznakowania są dostępne w załączniku do rozporządzenia, co zapewnia jednolitość i łatwość identyfikacji pojazdów pilotujących na drodze.

Wzory

Wzór oznakowania przedniej maski pojazdu

Wzor oznakowania przedniej maski pojazdu
Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych 4

Wzór oznakowania boków pojazdu

Wzor oznakowania bokow pojazdu
Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych 5

Wzór oznakowania klapy tylnej lub drzwi tylnych pojazdu

Wzor oznakowania klapy tylnej lub drzwi tylnych pojazdu
Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych 6

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące pilotowania pojazdów nienormatywnych, które wejdą w życie 17 lutego 2024 roku, wprowadzają istotne zmiany mające na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur pilotowania. Zmiany obejmują zarówno aktualizację parametrów pojazdów nienormatywnych wymagających pilotowania, jak i nowe wymagania dotyczące pojazdów pilotujących.

Zniesienie obowiązku umieszczania tablicy informacyjnej na dachu pojazdu pilotującego, określenie minimalnej wysokości pojazdu pilotującego oraz dopuszczenie konkretnych rodzajów nadwozia to kroki w kierunku uproszczenia przepisów. Ujednolicenie i precyzyjne określenie wzorów oznakowania pojazdów pilotujących zapewni większą spójność i łatwość identyfikacji na drogach. Nowe przepisy przyniosą korzyści zarówno przewoźnikom, jak i wszystkim użytkownikom dróg, zwiększając bezpieczeństwo i przejrzystość procedur pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search