Wdrażanie Pakietu Mobilności w zakresie tachografów

21 sierpnia 2023 roku rozpoczyna się pierwszy etap wdrażania przepisów Pakietu Mobilności dotyczących tachografów. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności w transporcie drogowym poprzez wprowadzenie inteligentnych tachografów II generacji. W artykule przedstawiamy harmonogram i kluczowe zmiany, jakie czekają przewoźników w najbliższych latach, w tym obowiązek wymiany starszych tachografów oraz rozszerzenie przepisów na transport lekki.

tacho 1024x682 1
Wdrażanie Pakietu Mobilności w zakresie tachografów 2

Pierwszy etap wdrażania – Sierpień 2023

Już 21 sierpnia 2023 roku rozpoczyna się pierwszy etap wdrażania przepisów Pakietu Mobilności dotyczących tachografów. Od tej daty wszystkie nowo rejestrowane pojazdy ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachografy spełniające wymagania dla urządzeń rejestrujących określanych jako tachografy inteligentne II generacji.

Wymiana tachografów starszego typu – Koniec 2024

Do 31 grudnia 2024 roku należy wymienić tachografy analogowe i cyfrowe starszego typu na inteligentne tachografy II generacji, jeżeli pojazd jest użytkowany w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie jego rejestracji. W tym samym dniu wydłużony zostanie okres, za który kierowca na żądanie funkcjonariusza kontroli musi okazać kartę kierowcy, wykresówki, wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki, do bieżącego dnia i 56 dni wstecz.

Aktualizacja kart kierowcy i przedsiębiorcy

Ten obowiązek powiązany jest z datą, do której wszystkie karty kierowcy oraz karty przedsiębiorcy powinny zostać wymienione na nowe, bardziej pojemne karty do tachografów II generacji, tj. do 31 grudnia 2024 roku. Te nowe karty do tachografów wydawane są jednak sukcesywnie już od 2019 roku.

Dostosowanie tachografów inteligentnych I generacji – Sierpień 2025

Tachografy cyfrowe, określane jako tachografy inteligentne I generacji, muszą zostać dostosowane do nowych wymogów lub wymienione na tachografy inteligentne II generacji do dnia 20 sierpnia 2025 roku, jeżeli pojazd jest użytkowany w innym państwie niż państwo członkowskie jego rejestracji.

Rewolucja w zakresie transportu lekkiego – Lipiec 2026

Od 1 lipca 2026 roku wszystkie pojazdy lub zespoły pojazdów o DMC powyżej 2,5 ton w transporcie międzynarodowym lub kabotażowym zostaną objęte obowiązkiem stosowania tachografów inteligentnych II generacji. Kierowcy w transporcie lekkim będą musieli również stosować przepisy rozporządzenia 561/2006 dotyczące czasu pracy, czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy.

Podsumowanie

Wprowadzenie inteligentnych tachografów II generacji to kluczowy element Pakietu Mobilności, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności w transporcie drogowym. Przewoźnicy muszą przygotować się na szereg istotnych zmian, w tym obowiązek wymiany tachografów starszego typu oraz dostosowanie się do nowych wymogów dotyczących transportu lekkiego. Wdrażanie tych przepisów będzie stopniowe, ale niezbędne, aby sprostać nowym standardom europejskim i poprawić warunki pracy kierowców.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search